Hulp bij de mestboekhouding?!

Waarom is een mestboekhouding van belang? Paardenhouders die met hun bedrijf jaarlijks meer dan 350 kg stikstof produceren zijn wettelijk verplicht een mestadministratie te voeren. Dit is ongeveer vanaf ca 7 paarden.

Alleen het bijhouden van de bonnen van het afvoeren van de mest niet voldoende. Er dient een eigen boekhouding opgesteld te worden waaruit blijkt dat het systeem sluitend is.

Bijvoorbeeld de diertelkaart is hier een onderdeel van. Vente Paardenvoeding stelt haar klanten jaarlijks een diertelkaart ter beschikking. Met deze kaart berekent u het gemiddeld aantal dieren per diercategorie op uw bedrijf en kunt u de mestvoorraad noteren. Ook hebben wij voor onze klanten een PC-programma beschikbaar die uw mestboekhouding inzichtelijk maakt; alles op 1 A4!

Als partner van u als hippische ondernemer kunnen wij u ondersteunen bij uw mestboekhouding.

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact met ons op!