Een goede PH waarde (zuurgraad) van het weiland draagt bij aan een makkelijker grasproducerende bodem en gezondere paarden. Dit mooie droge najaar biedt alle mogelijkheden om de PH van uw grasland op te waarderen. De meeste gronden in Nederland vragen elke 4 jaar om een kalkgift om de PH op peil te houden.  Een monster van uw bodem geeft aan waaraan eventuele tekorten in uw weide zijn.

A&P bemonsteringen uit Dordrecht kan u hierin ondersteunen. (Bel Peter van Pelt 06-23236259). Het monster vertelt u exact welke acties u zou kunnen te verrichten om uw paarden van voldoende gezond gras te voorzien.